Download

Account Opening Form

Loan Application Form

तारकेश्वरी हिमाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मा खाता सुचारु गर्ने फारम डाउनलोड गर्नका लागि तल जानुहोस्……

तारकेश्वरी हिमाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मा कर्जा माग गर्ने फारम डाउनलोड गर्नका लागि तल जानुहोस्……

Brochures

Share Application Form

तारकेश्वरी हिमाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को Brochure डाउनलोड गर्नका लागि तल जानुहोस्……

तारकेश्वरी हिमाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को Share Application Form डाउनलोड गर्नका लागि तल जानुहोस्……

Follow Us

  Registration Number : 4338/072/073