mission

  • आफ्ना सदस्यहरुको जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि जनसमुदायप्रतिको उत्तरदायित्वलाई मध्यनजर गर्दै स्रोत र साधनहरुको अधिकतम परिचालन गर्ने ।
Follow Us

  Registration Number : 4338/072/073